UNIREKON

Rok 2017

01. Oprava střechy Hasičské zbrojnice v Jistebníku (realizace 14.9. - 31.12. 2017)
V rámci rekonstrukce střechy bylo nutné opravit pultovou střechu a provést kompletní výměnu šikmé sedlové střechy. Pultová střecha byla zateplena pomocí EPS a následně na izolaci nalepen samolepící asfaltový pás, na to pak nataven vrchní asfaltový pás. Šikmá střecha byla demontována celá, nově bylo nutné vyztužit věnec, zhotovit nový krov z vazníků, a dodat novou plechovou krytinu včetně všeho příslušenství. Bylo provedeno zateplení střechy spolu s montáží sádrokartonového stropu s osvětlením. Hodnota zakázky 1 025 274 Kč bez DPH.
02. Výměna střešní krytiny nad nebytovou částí DZU ve Studénce (realizace 27.9 - 3.11. 2017)
Generální oprava střešního pláště. Prvním krokem při rekonstrukci střechy byla demontáž zábradlí. V rámci opravy byla poté provedena montáž tepelné izolace a pokládka nové hydroizolační vrstvy z PVC fólie. Bylo nutné vyměnit klempířské prvky a provést nové oplechování atiky. Staré střešní světlíky - 14 ks, byly nahrazeny novými. Hodnota zakázky 621 171 Kč bez DPH.
03. Oprava střechy na ul. Tvorkovských 888/10 (realizace 28.7. - 3.11. 2017)
Kompletní rekonstrukce střechy objektu RD na ulTvorkovských v Ostravě. V rámci opravy byla natavena parozábrana, položena EPS, samolepící asfaltový pás a nataven modifikovaný asfaltový pás. Staré žlaby byly zdemontovány a zabudovány byly nové. Betonový světlík památkově chráněný byl restaurován. Hodnota zakázky 272 286 Kč s DPH.
04. Godula - oprava střechy, sklad C2 v Hnojníku (realizace 27.7. - 23.10. 2017)
Kompletní rekonstrukce střechy skladu C2. Po demontáži staré vlnité krytiny byla na původní hydroizolační vrstvu nově položena tepelná izolace z EPS a na tuto přikotvena geotextilie a PVC fólie. V polovině střechy byl proveden požárně dělící pás z minerální vlny, dilatační lišty a OSB desek na dřevěných hranolech. Žlaby a svody byly vyměněny za nové z Tizn a byly napojeny na nové lapače střešních splavenin. Součástí stavby byla i výměna hromosvodné soustavy. Hodnota zakázky 1 446 454 Kč bez DPH. (foto)
05. Rekonstrukce střechy RD Vřesina, ul. Větrná 504 (realizace 4.9. - 20.10. 2017)
Kompletní provedeni nové tepelné izolační vrstvy a hydroizolační vrstvy na střeše objektu RD na ul. Větrná ve Vřesině. V rámci opravy bylo nutné odtěžit silnou spádovou vrstvu z písku, natavit parozábranu, znovu vyspádovat střechu pomocí EPS, položit geotextilie a PVC fólii. Staré žlaby byly nahrazeny novými. Hodnota zakázky - 302 263 Kč bez DPH.
06. Rekonstrukce střechy kapličky ve Velké Polomi (realizace 1.9. - 1.10. 2017)
Kompletní rekonstrukce sedlové střechy a věže kapličky, včetně nového oplechování a výměny žlabů a svodů. Hodnota zakázky 262 036 Kč bez DPH.
07. Oprava střechy skladovacího monobloku č. 15 v Areálu KŘP Msk, ul, Frýdlantská č.p. 2402 Frýdek-Místek (realizace 6.6. - 25.7. 2017)
V rámci opravy střechy byla provedena oprava a vyrovnání povrchu, následně položena geotextilie a provedena montáž PVC fólie tl. 1,5mm. Bylo nutné vyměnit (vysklít) část světlíků a provést montáž nových světlíků včetně lišt. Montáž větracích komínků. Hodnota zakázky - 491 642 Kč bez DPH.
08. Oprava havarijního stavu střechy výjezdového stanoviště Nový Jičín, ul. Štefánikova 11 (realizace 17.5. - 7.7. 2017)
V rámci opravy střešní krytiny byla provedena demontáž stávající plechové krytiny a laťování. Následně byla provedena montáž nového bednění a difuzní folie. Na bednění byl položen samolepící asfaltový pás a nataven vrchní pás s posypem. Střešní žlaby byly vyspádovány a izolovány asfaltovými pásy. V rámci opravy byly zabudovány nové střešní vpusti a nové klempířské prvky. Hodnota zakázky 607 216 Kč bez DPH.
09. Oprava klempířských prvků na objektech B1, B17, B2, B3 a B60, VOP.CZ Bludovice u Nového Jičína (realizace 4.4. - 14.6. 2017)
V rámci opravy klempířských prvků byla provedena demontáž stávajících žlabů a svodů, očištění a nástřik střešních háků a objímek. Následně byly namontovány nové žlaby a svody na všech objektech Hodnota zakázky 460 966 Kč bez DPH.
10. Výměna střešní krytiny nad hlavní budovou SEPŠ ve Studénce (realizace 4.4. - 14.6. 2017)
V rámci opravy střechy bylo provedeno vyrovnání povrchu, následně byla provedena pokládka tepelné izolace z EPS, nato položena geotextilie a namontována střešní PVC fólie. Hodnota zakázky - 389 778 Kč bez DPH.
11. Oprava havarijního stavu zatékání do střechy strojovny výtahu budovy E kolejína VŠB v Ostravě - Porubě (realizace 24.4. - 30.4. 2017)
V rámci opravy střechy bylo provedeno vyrovnání povrchu a následná pokládka tepelné izolace a montáž nové hyrdoizolace. Byla provedena také oprava vnitřního vtoku. Hodnota zakázky 148 184 Kč bez DPH.