UNIREKON

Rok 2016

01. Rekonstrukce střechy Obecní dílny ve Velké Polomi (realizace 2.12. - 30.12. 2016)
Kompletní provedení rekonstrukce střechy se zateplením. V rámci rekonstrukce byl proveden dřevěný záklop z OSB desek, následně položena EPS se samolepícím pásem a nataven modifikovaný asfaltový pás, provedeno nové oplechování a výměna žlabů a svodů. Zhotoven nový dřevěnéhý přístřešek s plechovou krytinou. Hodnota zakázky 308 405 Kč bez DPH. (foto)
02. Oprava ploché střechy PS 28, ul. V. Nezvala, č. p. 2274, Frýdek – Místek (realizace 7.10. - 15.12. 2016)
V rámci výměny střešní krytiny bylo provedeno vyrovnání povrchu, následně byla provedena pokládka EPS. Nato byla provedena montáž geotextilie, střešní PVC fólie a montáž odvětracích komínků. Hodnota zakázky 176 693 Kč bez DPH.
03. Oprava ploché střechy ATS 44, ul. I. P. Pavlova, č. p. 3323, Frýdek – Místek (realizace 25.10. - 15.12. 2016)
V rámci rekonstrukce byla provedena demontáž střešního pláště, vybourání stávající skladby. Dále provedeno vyrovnání povrchu, pokládka parozábrany s AL, pokládka EPS a klínů z EPS. Následně byla provedena montáž samolepísího pásu a vrchního pásu, výměna vpusti, nadstavení atiky OSB deskami a montáž nového oplechování. Demontáž a montáž hromosvodu. Hodnota zakázky 309 908 Kč bez DPH.
04. Zateplení střechy objektu Energobloku, VŠB Ostrava – Poruba (realizace 2.11. - 29.11. 2016)
Rekonstrukce střechy, vyrovnání povrchu, prořezání nerovrostí, pokládka tepelné izolace a montáž hyrdoizolace, výměna vpustí a větracích komínků, výměna oplechování a klempířských prvků. Hodnota zakázky 499 156 Kč bez DPH. (není foto)
05. Oprava střechy rozvodny R22 kV v Karviné (realizace 21.9. - 15.10. 2016)
Provedení nové hydroizolace. V rámci opravy byla odstraněna veškerá stará izolace a oplechování. Následně provedena nová hydroizolace střechy - pokládka geotextilie a PVC fólie, montáž nového oplechování a montáž nových žlabů. Hodnota zakázky 389 357 Kč bez DPH. (foto)
06. Oprava střechy rozvodny R22 kV v Karviné (realizace 24.6.- 25.7. 2016)
Provedení nové hydroizolace. V rámci opravy byla odstraněna veškerá stará izolace a oplechování. Následně provedena nová hydroizolace střechy - pokládka geotextilie a PVC fólie, montáž nového oplechování a montáž nových žlabů. Hodnota zakázky 389 357 Kč bez DPH. (foto)
07. Oprava Střešní konstrukce nad Bytovou Částí domu s byty zvláštního určení ve Studénce (realizace 30.8. - 7.9. 2016)
Provedení nové hydroizolace. V rámci opravy byla provedena pokládka parozábrany, tepelné izolace, geotextilie a PVC folie, oprava střešních vpustí. Oprava mezistřešního žlabu viplanylem a montáž přítlačných lišt, bylo provedeno nové oplechování atik TiZn plechem. Demontáž a montáž nového hromosvodu. Hodnota zakázky 352 371 Kč Bez DPH. (foto)
08. Oprava střechy bývalé budovy VTK SE, ČSM (realizace 30.5. - 24.6. 2016)
Provedení nové hydroizolace, vyrovnání povrchu, montáž středního dělícího pásu, výměna střešních vpustí a zhotovení nových vnitřních svodů s napojením na stávající kanalizaci. Montáž přítlačných lišt. Hodnota zakázky 138 678,- bez DPH (foto)
09. Oprava zemní izolace objektu bytového domu Čs. Exilu 480, Ostrava Poruba (realizace 1.6. - 29.6. 2016)
Provedení hydroizolace základové hrany, vytažení hydroizolace nad terén, hydroizolace základových patek, výměna nopové fólie včetně ukončovací lišty. Úprava a oprava kanalizačních přípojek. Provedení drenáží. Položení chodníků a okapových chodníků. Hodnota zakázky 226 182 Kč bez DPH (foto)
10. Rekonstrukce střešní krytiny a klempířských prvků – výrobní hala Příbor (realizace 19.4. – 10.5. 2016)
Rekonstrukce střešní krytiny a klempířských prvků na výrobní hale na ulici Štramberská 1589 v Příboru. Dodávka a montáž střešní krytiny, zhotovení náběhových klínů, oprava oplechování a montáž klempířských prvků, dokotvení volných trámů. Rekonstrukce střechy provedena pomocí modifikovaných asfaltových pásů. Hodnota zakázky 271 291,-Kč bez DPH
11. Rekonstrukce bytu - nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, Ostrava Poruba (realizace 2.5. - 31.5. 2016)
Kompletní rekonstrukce bytu. Přestavba bytového jádra, oprava omítek, rekonstrukce elektrického vedení, položení nové podlahy v celém bytě.
12. Rekonstrukce střechy řadového domu v Ostravě – Porubě (realizace 4.4. - 29.4. 2016)
Kompletní provedeni tepelné izolační vrstvy a hydroizolační vrstvy na objektu řadového domu na ul K Myslivně v Ostravě včetně zhotovení klempířských prvků a výměny světlíku. Izolace provedena ve skladbě EPS 100S, samolepící pás a následně nataven asfaltový pás s posypem.